मा.खासदार श्री विजयसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील

माजी उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य

मा. श्री जयसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील

चेअरमन

मा.श्री. प्रकाशराव व्यंकटराव पाटील

व्हा. चेअरमन

मा.श्री नामदेव विठोबा ठवरे

संचालक

मा.श्री. लक्ष्मण शंकर शिंदे

संचालक

मा.श्री. सुरेश गजेंद्र पाटील

संचालक

मा.श्री. धनंजय उमाजी चव्हाण

संचालक

मा.श्री. शंकरराव रामचंद्र (आबासाहेब ) माने-देशमुख

संचालक

मा.श्री.विजय बाळकृष्ण माने-देशमुख

संचालक

मा.श्री. विजयकुमार नामदेव पवार

संचालक

मा.श्री. रावसाहेब विठोबा मगर

संचालक

मा.श्री. मिलींद विष्णुपंत कुलकर्णी

संचालक

मा.श्री.महादेव यादवराव घाडगे

संचालक

मा.श्री.राजेंद भिकाजी मोहिते

संचालक

मा.श्री. विश्वास सर्जेराव काळकुटे

संचालक

मा.श्री. चांगदेव मुरलीधर घोगरे

संचालक

मा.सौ. माधुरी मोहनराव लोंढे

संचालिका

मा.श्रीमती कमल विट्ठल जोरवर

संचालक

मा. श्रीमती कुमाबाई अभिमन्यू क्षीरसागर

संचालिका

मा.श्री.भारत मारुती फुले

संचालक

मा.श्री. भिमराव जगन्नाथ काळे

संचालक

मा.श्री. बाबूराव शिवाजीराव पताळे

तज्ञ संचालक  

मा.श्री.सतीश बाळकुष्ण शेंडगे

तज्ञ संचालक  

मा.श्री. रावसाहेब जनार्दन पराडे

शासकीय प्रतिनिधी

मा.श्री. डी.एच.मिसाळ

मा.सहाय्यक निबंधक ,सह.संस्था ,अकलूज शासकीय प्रतिनि...

मा.श्री. मोहित सुभाषराव इनामदार

कार्यलक्षी संचालक

मा.श्री. राजेंद्र केरबा चौगुले

कार्यकारी संचालक